112-Impulskraften

Impulskraften

figur1

Impulskraften vil også virke langs den samme halveringslinjen for vinkelen α og kan beregnes av formelen:

Formel-impulskraft

p    = vannets tetthet (kg/m³)
v    = vannhastigheten (m/s)

Denne kraften er i sin natur liten sammenliknet med trykkraften og er for de fleste situasjoner neglisjerbar i trykkrørsystemer. Antar man f.eks. en vannhastighet på 5 m/s, blir impulskraften:

formel-impulskraft-utregning

Impulskraften utgjør i dette tilfellet 1/64 av trykkraften.