Stiftelsen VA/Miljø-blad er stiftet av Norsk kommunalteknisk forening (NKF) og Norsk Vann. Hensikten er å produsere veiledende normer for tekniske løsninger og arbeidsoperasjoner innen VA-fagene basert på «beste praksis løsninger». Disse normene har fått navnet VA/Miljø-blad.

Norsk Rørsenter har siden oppstarten av Stiftelsen i 1996 vært prosjektledere for VA/Miljø-bladene.

Hittil er 127 blader utgitt. Flere nye blad er planlagt / under utarbeidelse. Samtidig pågår det kontinuerlig revisjon av allerede utgitte blader.

Ny strategi for VA-norm og VA/Miljø-blad