112-Krefter ved dimensjonsovergang

Krefter ved dimensjonsovergang

figur1

Det antas i dette tilfellet at det er en dimensjonsovergang fra Ø300mm til Ø400mm på utsiden av kummen på rørstrengen B og C.

Resultantens retning blir som tidligere og kraften beregnes av formelen:

Formel-dimovergang

d1     = innvendig diameter for rør 1

d2 = innvendig diameter for rør 2

Dette gir følgende resultat:

Formel-dimovergang-utregning

Ved en trykkprøving på 21 bar blir kraften 15,75 tonn.

Dersom det benyttes dimensjonsovergang utenfor vannkum, må den forankres særskilt i egen forankringsblokk eller lignende konstruksjon.