112-Montasjekrefter ved flenseskjøt

Montasjekrefter ved flenseskjøt

figur1

Denne spenningen er ut fra erfaring satt til σm=0,2 MPa.
Det antas at samme montasjespenning virker på både rørstreng A og D.

Formel-Montasjekrefter

Dette gir:

Formel-montasjekrefter-utregning