112-Termiske krefter

Termiske krefter i strekkfaste rør, resultantkraft

figur1

Kraften virker langs samme halveringslinje for vinkelen α så lenge rørene A og D begge er av PE og har samme dimensjon. For å få en innvendig diameter på ca. 300mm, velges Ø355mm PE100 SDR9.
Den termiske resultantkraften kan beregnes av formelen:

Formel-termiske krefter

E   = PE 100 materialets krypmodul (≈300Mpa etter ett års drift)

Β   = termisk utvidelseskoeffisient for PE 100 (=0,2∙10-3 oC-1)

∆T  = temperaturendring fra installasjonstemperatur (= -20 o C)

D   = ytre diameter (m) (=0,355m)

d   = indre diameter (m) (=0,276m)

Siden dimensjonerende trykk er 16 bar, benyttes PE100 SDR9.

Innsettes aktuelle verdier i formel 3, får man:

Formel-termiske krefter utregning