112-Trykkraft-Resultantkraft beregning

Trykkraft, resultantkraft:

figur1

Formel-trykkraft1

p          = trykk (N/m2)

d          = innvendig diameter (m)

α          = vinkelendring (˚)

formel-trykkraft-utregning

Antar man et trykk på 16 bar = 1,6∙106 N/m² = 1,6 MPa, får man for en 90˚ retningsendring og innvendig rørdiameter 0,3m:

Kraften virker langs vinkelens halveringslinje mellom A og D.

Ved trykkprøving vil det aktuelle trykket være 21 bar. Denne situasjonen gir den største trykkraften som oppstår i anleggets levetid forutsatt at trykkslag er under kontroll.

formel-trykkprøving