112-Trykkstøt

Trykkstøt

Trykkstøt må beregnes særskilt i rørsystemer der dette vil være en utfordring. I utgangspunktet skal man benytte trykkstøtreduserende tiltak i pumpestasjoner og i forbindelse med manøvrering av kritiske ventiler med rask lukketid.

For å få en oversikt over størrelsen av trykkstøtkraften, er det vanlig å relatere denne til en viss andel ( av kraften fra driftstrykket.

Formel-trykkstøt

For overslagsberegninger settes  til 0,3, men kan under ugunstige forhold være høyere.

Formel-trykkstøt-utregning