112-Tverrkontraksjonskraft

Tverrkontraksjonskraft, resultantkraft

figur1

Tverrkontraksjonskraften oppstår som følge av at et trykksatt rør, som fastholdes, ønsker å utvide seg i diametral retningen. I dette tilfellet oppstår en strekkspenning i lengderetningen.

Denne kraften vil bare opptre når ventilene A og D er åpne. I dette tilfellet vil de virke mot trykkresultanten dersom ventilene B og C er lukket. Størst påkjenning på konsollen gir tverrkontraksjonskreftene når alle ventilene er åpne og koblingene B og C ikke er strekkfaste.

Resultanten har i dette tilfellet samme retning som tidligere.

Formel-tverrkontraksjonskraft

ν    = Poisson’s tall (=0,4 for PE100)

Innsettes aktuelle verdier, får man:

Formel -tverrkontraksjonskraft-utregning

Med et prøvetrykk på 21 bar blir kraften 18,6 tonn.