Bestilling av abonnement

Evt. oppsigelse av abonnementet må gjøres senest 1. oktober året før abonnementsåret. Fakturering av årsavgift finner sted første kvartal.

Kjøp av elektronisk versjon (ny abonnent) 1.500,-
Kjøp av elektronisk versjon (eksisterende abonnent) 1.000,-
Årsavgift elektronisk versjon, én bruker 1.500,-
Årsavgift elektronisk versjon, 2 – 5 brukere 3.000,-
Årsavgift elektronisk versjon, 6 – 10 brukere 5.000,-
Årsavgift elektronisk versjon, 11 brukere eller flere brukere 8.000,-

  Kontaktperson:

  E-post:

  Firmanavn:

  Telefon:

  Fakturaadresse:

  Postnr:

  Poststed:

  Merk faktura med:

  Bestilling av elektronisk abonnement:

  Evt. kommentarer:

  (Les her)

  Skriv inn sekvensen under:

  captcha