Innholdsfortegnelse

Nr. 119. Etterpolering – Mindre avløpsanlegg – TILBAKETRUKKET

VA/Miljø-blad nr. 119 Etterpolering – Mindre avløpsanlegg er trukket tilbake. VA/Miljø-blad er et normverk som skal vise til beste praksis løsninger med tilstrekkelig dokumentasjon.  I VA/Miljø-blad nr. 119 var det vist til enkelte løsninger som er lite dokumenterte.

Selv om bladet trekkes tilbake vil elementer av innholdet bli ivaretatt i andre VA/Miljø-blader. Infiltrasjon som etterpolering er overført til VA/Miljø-blad nr. 59 Lukkede infiltrasjonsanlegg for sanitært avløpsvann og eksempler på øvrige løsninger vil bli lagt ut på www.avlop.no. Den generelle informasjonen om etterpolering er overført til VA/Miljø-blad nr. 100 Avløp i spredt bebyggelse, valg av løsning.