Innholdsfortegnelse

Nr. 50. Kommunenes forvaltning av mindre renseløsninger

VA/Miljø-blad nr. 50 Håndtering av «Forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg» ble utgitt i 2000 og har siden ikke vært revidert. Noen år senere trakk man forskriften tilbake og hjemmelsgrunnlag for forvaltning av mindre avløpsanlegg ble ivaretatt i Forskrift om begrensing av forurensning kap. 12. VA/Miljø-blad nr. 50 har dermed vært utgått på dato i en del år. Bladet er nå fjernet fra www.va-blad.no og erstattet med en veiledning med tittel «kommunenes forvaltning av mindre renseløsninger». Formålet med veiledningen er å systematisere krav, hjemmelsgrunnlag og synliggjøre momenter som kommunen må kjenne til i forvaltningsarbeidet.

Veiledningen er utgitt som PDF