Retningslinjer

Avtale vedrørende abonnementsbetingelser ved bestilling av VA/Miljø-blad

Abonnent: Det er foretaket/kommunen som blir registrert som abonnent på VA/Miljø-blad ved bestilling av abonnementet.

Det må oppgis navn på en kontaktperson i foretaket/kommunen. Dette må være den personen som skal få tilsendt brukernavn og passord.

Kontaktperson: Det er foretaket/kommunen som er ansvarlig for å gi beskjed til Stiftelsen VA/Miljø-blad dersom det endres kontaktperson.

Melding om endring av kontaktperson kan sendes på e-post: norsk@norskrorsenter.no

Kontaktpersonen vil være informasjonsmottaker mellom Stiftelsen VA/Miljø-blad og abonnenten.

Fakturering: Det må ved bestilling oppgis fakturaadresse med evt. prosjektnummer og- eller ressursnummer som fakturaen må merkes med.

Oppsigelse av abonnement:

Abonnementet løper inntil oppsigelse finner sted. Oppsigelse av abonnement må gjøres senest 31. desember i abonnementsåret for å slippe faktura for årsabonnement påfølgende år.

Oppsigelsesfristen MÅ overholdes for at oppsigelsen skal være gyldig.

Dette pga. administrering og budsjettarbeid for kommende års revisjoner av eksisterende blad og utgivelser av nye blad, vedlikehold av abonnementsdatabasen og fakturering av årsabonnement.

Oppsigelse må sendes skriftlig på e-post til: norsk@norskrorsenter.no

Ansvar i forbindelse med bruk VA/Miljø-bladene:

VA/Miljø-bladene er utarbeidet etter «best praksis» prinsippet, i tråd med gjeldende standarder og normer. Etter «best praksis» prinsippet kan VA/Miljø-bladene stille strengere krav enn de minstekrav som er stilt i standarder og normer. VA/Miljø-bladene har ved utarbeidelsen vært gjenstand for en omfattende høringsrunde i hele det norske VA-miljøet (kvalitetssikret).
Stiftelsen VA/Miljø-blad har ikke ansvar for eventuelle ufullstendigheter som, av forskjellige grunner, måtte oppstå i VA/Miljø-bladene og Stiftelsen, eller forfatteren av de enkelte blad, kan ikke stilles økonomisk ansvarlig for eventuelle problemer som måtte oppstå som følge av bruk av VA/Miljø-bladene. Bruk av VA/Miljø-bladene forutsetter at brukeren selv har kompetanse til å vurdere VA/Miljø-bladenes innhold.