Styret/Prosjektledelse

Styret

Stiftelsen skal ha et styre på 3 medlemmer som består av 1 medlem som velges av og blant NKF´s styremedlemmer for landsmøteperioden, 1 medlem utpekt av NKF´s styre med VA-faglig bakgrunn og daglig ansvar for VA i en kommune, 1 medlem utpekt av Norsk Vann BA.
Førstnevnte styremedlem skal være styrets leder.
Personlige varamedlemmer utpekes på tilsvarende måte.

Styremedlemmene velges for 4 år, men slik at ett medlem første gang er på valg etter 2 år og de to andre etter 4 år. Max. funksjonstid settes til 8 år.

Styrets sammensetning og funksjonstider:

Ann-May Berg leder NKF 2016
Dag Lauvås styremedlem NKF 2011
Knut Bjarne Sætre, styremedlem Norsk Vann 2014
Gjertrud Eid Varamedlem Norsk Vann 2014
Bjørn Zimmer Varamedlem NKF 2011

Prosjektledelse/sekretæriat

Styret skal engasjere prosjektledelse/sekretariat. Prosjektledelsen skal forestå den daglige drift av stiftelsen.

Prosjektledelse skal utarbeide budsjett, styre markedsføring og salg, utarbeide produksjons-planer, som styret skal vedta. I tillegg skal sekretariatet vedlikeholde ajourføring og utvikling av ”Stiftelsen VA/Miljø-blad”.

Ved utarbeidelsen av nye blader og ved revisjon av gamle skal det, i samråd med Norsk Vann, etableres arbeidsgrupper og høringsfora.

Norsk Rørsenter har vært prosjektledere for stiftelsen siden oppstarten i 1996.