Author Archives for Kjetil Flugund

Brannventiler. Krav til materialer og utførelse

desember 18, 2019 11:59 am Published by Kommentarer er skrudd av for Brannventiler. Krav til materialer og utførelse

Formål Dette VA/Miljø-bladet gir veiledning ved valg av brannventiler, og til kravspesifikasjoner for materialer og utførelse. Begrensinger Med brannventiler menes... Les


Flensskjøter. Flenspakninger, tiltrekkingsmoment

desember 16, 2019 9:10 am Published by Kommentarer er skrudd av for Flensskjøter. Flenspakninger, tiltrekkingsmoment

Formål Dette VA/Miljø-blad har som formål å belyse hvordan flensskjøter brukt i forbindelse med VA-anlegg skal utføres. Bladet gir en... Les


Infiltrasjon av overvann

september 6, 2019 10:34 am Published by Kommentarer er skrudd av for Infiltrasjon av overvann

Formål Dette VA/Miljø-bladet beskriver hvordan infiltrasjon kan benyttes for lokal overvannshåndtering. Infiltrasjon brukes her som et vidt begrep for prosessen... Les


Forankring av PE-ledninger

mars 22, 2019 9:06 am Published by Kommentarer er skrudd av for Forankring av PE-ledninger

Formål Dette VA/Miljø-bladet gir veiledning i beregninger av opptredende krefter i nedgravde trykkledninger av polyetylen (PE), samt skisserer og dimensjonerer... Les


Vannkum med prefabrikert bunn

november 26, 2018 8:00 am Published by Kommentarer er skrudd av for Vannkum med prefabrikert bunn

FORMÅL Dette VA/Miljø-blad har som formål å belyse hvilke driftsmessige funksjoner en vannkum skal dekke, og hvordan kummen kan bygges... Les