Blader utgitt i

92 Infiltrasjon av overvann

Formål Dette VA/Miljø-bladet beskriver hvordan infiltrasjon kan benyttes for lokal overvannshåndtering. Infiltrasjon brukes her som et vidt begrep for prosessen... Les

127 Forankring av PE-ledninger

Formål Dette VA/Miljø-bladet gir veiledning i beregninger av opptredende krefter i nedgravde trykkledninger av polyetylen (PE), samt skisserer og dimensjonerer... Les

2 Renovering av kum

FORMÅL Ved renovering av avløpsledninger blir ofte kummene utelatt og dermed stående igjen som svake punkt på ledningsnettet. Lekkasjer og... Les