Innholdsfortegnelse

Nr. . Nytt VA/Miljø-blad

Det er utarbeidet nytt VA/Miljø-blad- Bladet heter «Lukkede fordrøyningsanlegg for avløp felles eller spillvann» og er utarbeidet av sivilingeniør Erling Holm. Erling Holm har sin bakgrunn som mangeårig kommunalteknisk konsulent i Danmark.