Blader utgitt i

Nytt VA/Miljø-blad

Det er utarbeidet nytt VA/Miljø-blad- Bladet heter "Lukkede fordrøyningsanlegg for avløp felles eller spillvann" og er utarbeidet av sivilingeniør Erling Holm. Erling Holm har sin bakgrunn som mangeårig kommunalteknisk konsulent i Danmark.

Nytt VA/Miljø-blad

Nytt VA/Miljø-blad med tittel "Hydraulikk tilpasset VA-anlegg" er nå klart. Bladet er utarbeidet av Roar Finsrud.